Feeds:
Artigos
Comentarios

Archive for the ‘politiqueo’ Category

Os cidadáns e as empresas usuarias de Internet adheridas a este texto MANIFESTAMOS:

 1. Que Internet é unha Rede Neutral por deseño, dende a súa creación até a súa actual implementación, na que a información flúe de maneira libre, sen discriminación ningunha, en función de orixe, destino, protocolo ou contido.
 2. Que as empresas, emprendedores e usuarios de Internet puideron crear servizos e produtos nesa Rede Neutral sen necesidade de autorizacións nin acordos previos, dando lugar a unha barreira de entrada practicamente inexistente que permitiu a explosión creativa, de innovación e de servizos que define o estado da rede actual.
 3. Que os usuarios, emprendedores e empresas de Internet puideron definir e ofrecer os seus servizos en condicións de igualdade, levando o concepto da libre competencia até extremos nunca antes coñecidos.
 4. Que Internet é o vehículo de libre expresión, libre información e desenrolo social máis importante co que contan os cidadáns e empresas. A súa natureza non debe ser posta en risco baixo ningún concepto.
 5. Que para posibilitar esa Rede Neutral as operadoras deben transportar paquetes de datos de maneira neutral, sen erixirse en “aduaneiros” do tráfico e sen favorecer ou prexudicar a uns contidos por riba doutros.
 6. Que a xestión do tráfico en situacións puntuais e excepcionais de saturación das redes debe acometerse de xeito transparente, de acordo a criterios homoxéneos de interese público e non discriminatorios nin comerciais.
 7. Que a dita restrición excepcional do tráfico por parte das operadoras non pode converterse nunha alternativa sostida á inversión de redes.
 8. Que a dita Rede Neutral se ve ameazada por operadoras interesadas en chegar a acordos comerciais polos que se privilexie ou degrade o contido segundo a súa relación comercial coa operadora.
 9. Que algúns operadores do mercado queren “redefinir” a Rede Neutral para manexala de acordo cos seus intereses, e esa pretensión debe ser evitada; a definición das regras fundamentais do funcionamento de Internet debe basearse no interese de quen a usan, non de quen as proven.
 10. Que a resposta ante esta ameaza para a rede non pode ser a inacción: non facer nada equivale a permitir que intereses privados poidan de facto levar a cabo prácticas que afectan ás liberdades fundamentais dos cidadáns e a capacidade das empresas para competir en igualdade de condicións.
 11. Que é preciso e urxente instar ao Goberno a protexer dun xeito claro e inequívoco a Rede Neutral, co fin de protexer o valor de Internet de cara ao desenrolo dunha economía máis produtiva, moderna, eficiente e libre de inxerencias e intromisións indebidas. Para iso é preciso que calquera moción que se aprobe vincule de xeito indisolúbel a definición de Rede Neutral no contido da futura lei que se promova, e non condicione a súa aplicación a cuestións que pouco teñen que ver con esta.

A Rede Neutral é un concepto claro e definido no ámbito académico, onde non suscita debate: os cidadáns e as empresas teñen moito dereito a que o tráfico de datos recibido ou xerado non sexa manipulado, terxiversado, impedido, desviado, priorizado ou retrasado en función do tipo de contido, do protocolo ou aplicación empregado, da orixe ou destino da comunicación nin de calquera outra consideración allea á da súa propia vontade. Ese tráfico tratarase como unha comunicación privada e exclusivamente baixo mandato xudicial poderá ser espiado, trazado, arquivado ou analizado no seu contido, como correspondencia privada que é en realidade.

Europa, e España en particular, atópanse no medio dunha crise económica tan importante que obrigará ao cambio radical do seu modelo produtivo e a un mellor aproveitamento da creatividade dos seus cidadáns. A Rede Neutral é crucial á hora de preservar un ecosistema que favoreza a competencia e innovación para a creación dos innumerábeis produtos e servizos que quedan por inventar e descubrir. A capacidade de traballar en rede, de xeito colaborativo, e en mercados conectados, afectará a todos os sectores e todas as empresas do noso país, o que converte a Internet nun factor clave actual e futuro no noso desenrolo económico e social, determinando en gran medida o nivel de competitividade do país. De aí a nosa profunda preocupación pola preservación da Rede Neutral.

Por todo iso instamos con urxencia ao Goberno español a ser proactivo no contexto europeo e a lexislar de xeito claro e inequívoco neste sentido.

Tradución de Mallando na e-ira.

Advertisement

Read Full Post »

Copio e pego de Enrique Dans sen traducir por falta de tempo:

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

 1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
 2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
 3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
 4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
 5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
 6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
 7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
 8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
 9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
 • En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
 • Read Full Post »

  Censura?

  Dixen o outro día que non ía criticar moito máis aos políticos. Pois contaba con iso, de feito no outro blog se o fixen foi moi rara vez. Pero home, é que xa me estou cansando, paréceme vergonzoso como se nos trata, como xestionan [malgastan] os cartos que obteñen dos nosos impostos, como funciona o enchufismo, como se manipula nos medios de comunicación (nunca pensei dicir isto, sempre tachei de conspiranoico a quen o dicía; este é un exemplo que roza o cómico), e como nos din o que podemos ou non ver (Saw VI clasificada como X u_u’).

  Señores, aquí algo falla, sei o que é, alguén ten algunha idea de como solventalo? Creo que deberiamos facer un comité de sabios que regulasen isto, e non unha panda de politicuchos noxentos que en moitos casos ou non están preparados (academicamente digo) para o posto ou teñen intereses no cargo que desempeñan.

  E con isto só pretendo dicir que quen manda aquí da noxo, pero que a oposición da o mesmo noxo (nin máis nin menos).

  PD: O do título é porque o que me inspirou para escribir esta entrada foi a clasificación de Saw VI.

  Read Full Post »

  E suben os impostos…

  Pois iso, que soben os impostos. E para que? Para tirar eses cartos no Plan E. É dicir, para asfaltar as carreteras e refacer as aceras de Palas. Soa ben? Si… pois ben podían ir tomar por… da igual. O tema é que primeiro asfaltan, e despois fan as aceras pasando a maquinaria pesada polas estradas recén asfaltadas, pero que máis dá? Se asfaltar asfaltaron, é irrelevante que agora queden no mesmo ou en peor estado ca estaban, posto que xa volveron abrir zanxas nas rúas e están todas marcadas da maquinaria. E claro, podiamos aproveitar para ter unhas infraestruturas boas e total que? Temos aceras novas…. a ver se polo menos quedan mellor feitas que as outras.

  VIETNAM MONK PROTESTE home, eu de economía (nin macro, nin micro nin mediana) non entendo un carallo, pero creo que non fai falta moita lucidez para darse conta de que isto é derrochar, literalmente!! E incluso diría máis, isto é rirse de nós, dos contribuíntes (bueno, de vós, que eu aínda non contribúo a nada).  As aceras de Palas non eran bonitas, e as carreteras estaban asfaltadas con gravilla e non con aglomerado. Pois eu, se mandase, repararía as aceras e as asfaltaría as rúas onde fose preciso e cando fose preciso, pero ben, e non a base de remendos. Pero non derrocharía así os cartos.  Que seica andan tamén cambiando as canalizacións, ben o sei, pero polo que teño entendido (que tampouco vin o proxecto) están remendando o xa feito, en vez de arranxalo en condicións. E sen embargo, outras rúas quedan sen pintar, e a xente aparca onde lle sae dos collóns. Pero que máis da, se noutras asfaltadas e pintadas a xente aparca onde lle sae do cu e ningunha autoridade di nada.

  Pero bueno, agora soben os impostos, e hai unha oposición ao goberno tan incompetente como o propio goberno. Co que ambos saen beneficiados e o resto fodidos. E eses cartos tan útiles en moitísimas cousas, serán despilfarrados. Como están despilfarrados no polideportivo (por exemplo), onde poderían ter unha persoa encargada (como fan noutros concellos), pero en vez diso temos silvas medrando nos baños, cagadas de paxaro na pista, goteiras na pista, e todo altamente deteriorado (todo isto real e verídico, se alguén non me cre, xa mirarei de facer unha reportaxe fotográfica).

  Bah, non sei, primeiro de todo perdoade o texto tan pouco ordenado. E segundo, que vou seguir chorando, pataleando, sentíndome indignado porque non teño os collóns que fan falta para cambiar algo aquí. Algún dia alguén fará o que fixo Travis e punto [Robert De Niro en Taxi Driver].

  PD: Que quede claro, e moi claro que esta será unha das poucas entradas onde me queixe do sistema! E que conste que non me importarían uns impostos tan altos se fosen ben invertidos. Por exemplo, esa diferencia podería ser aforrada en gasóleo se tiveramos unha boa autovía, en lugar dunha estrada toda bacheada e mal-parcheada.

  Read Full Post »